Posts

Showing posts with the label family

Open Graduation Letter To My Baby Bro

Image
Kif!

Congratulations! You made it! I will support whatever it is you decide to do from this point on as I always did when we were young.

I just wish there was someone who could have told me this when I graduated: real world sucks. Competition is cutthroat, expectations are high and it'll seem that the whole world is waiting for you to fail. But guess what? It took me a long time to figure life out and the only way to survive is to actually not care. Yep, you heard me right.

Don't give an F about anything that doesn't matter. It's easy to get distracted in life but if you just write down your goals and aspirations and look into it daily, your mind will conceive and the universe will connive to make it happen. You saw my post-its in my room. That's what it was for.Don't even care if you fail. If you fail, the better. Why? You become a better version of yourself. Don't care about words coming from people who don't want the best for you. Don't even care …

Honey Huwag Muna! (at Apat na Rason Bakit Dapat Mag-Birth Spacing)

Image
Sanaysay ni: Jaysee John Pingkian

Sex is good! 

Ito ay pinatutunayan ng statistics ng Population Commission ng ating gobyerno na nagkakarandarapa sa pag-merge sa mga LGUs, NGOs, at ibang ahensiya ng pamahalaan para masugpo ang nakakaalarmang pagtaas ng populasyon. 

Nangangahulugan ba ito na si Juan dela Cruz kung umibig ay kasintamis ng isang sweet drayber?

Kung isasaliksik, nagsimula ang population explosion sa paglaganap ng Industrial Revolution na kung saan ang naulat na 100 milyon ay dumoble, dala na rin ng kalagayan ng mga manggagawang may kakayahan na mangalaga ng malalaking pamilya noon.

The more the merrier? Tinatantiyang aabot sa sampung bilyon ang bilang natin pagsapit ng 2030. Ayon sa World Book, 1.6% kada taon ang itinataas ng bilang ng sangkatauhan. Agham mismo ang makapagsasabi na likas sa atin ang magkaroon ng sexual urges, kaya karamihan ng mga kababaihang nakapagtapos ng kolehiyo ay nagdadahilan na lang ng, “Motherhood is a noble profession, noh”

Hindi na kailangan maghi…